Как да подтикнем ефективна комуникация на работното място

   Като работодател за вас е важно да положите усилия за осъществяване на ефективна комуникация на работното си място. В крайна сметка ефективната комуникация води до продуктивно работно пространство. Но когато имате работа с много хора наведнъж, това може да бъде леко поразително. Това е така, защото всички те се различават по отношение на личности, мисловни процеси, капацитет за разбиране, работна етика и т.н.

Ето няколко начина, с помощта на които можете да реализирате ефективна комуникация между служителите си:

  • Програми за обучение на служители

Както споменахме по-рано, всеки служител е различен. Не е задължително всеки да е социален или да има интерактивни способности. Понякога трябва да го извадите от хората. Чудесен начин да направите това е като организирате програми за обучение на служители на работното място. Тези програми могат да насочат хората как да се отпуснат един пред друг и да се чувстват по-удобно в общуването. Служителите могат да научат как ефективната комуникация може да повиши техните нива на производителност. Вашата програма може да се състои от теми като умения за слушане, основи на общуването, онлайн комуникация и т.н.

  • Дайте примери

Един от най-добрите начини да накарате служителите да се присъединят към ефективна комуникация е като дадете пример. Моделирането на добра и ефективна комуникация пред вашите служители може да бъде чудесен начин за насърчаване на социалното обучение. Това е особено приложимо за по-малки предприятия и компании, където естеството и отношението на работодателя могат да имат голямо влияние върху мисленето на служителя. По-голямата част от работата им включва ежедневна комуникация лице в лице. Следователно, ако работодателят даде добър пример, служителите ще го последват. Служителите ще моделират поведението си според примера, даден от шефа им. От друга страна, ако работите в голяма компания – можете да сдвоите нови служители със стари служители, които вече практикуват ефективна комуникация.

  • Надзорници

Друг ефективен начин за прилагане на ефективни комуникационни умения на работното си място е като поставите служители с ефективни комуникационни умения в надзорни или лидерски роли. Като ръководител на екип или надзорник, тези служители могат да прехвърлят техните умения на своите колеги. Освен това, когато служителите ще видят, че хората се повишават до надзорни нива, това не само ще постави правилната летва за всеки служител, но и ще ги мотивира да работят по-усърдно върху своите умения.

  • Оценки на изпълнението

Оценките на работата са чудесен източник на мотивация за служителите. Политика, която работодателите могат да прилагат, е чрез включване на комуникационни умения и ефективност в своите отчети или оценки за изпълнение. По този начин служителите ще бъдат мотивирани да работят върху комуникационните си умения и да постигат целите си. Можете също да поставите цели за служителите и да им дадете стимули за постигане на тези цели. Можете да предложите награди или да създадете програма за награди за служители, които постигат своите комуникационни цели.

  • Упражнения за изграждане на екип

Упражненията за изграждане на екип са чудесен начин да накарате хората да се сближат и да се опознаят. И колкото по-добра връзка има между служителите, толкова по-добре ще общуват помежду си. Ангажирайте вашите екипи в дейности, които ще ги накарат да работят сплотено, за да засилят комуникацията си помежду си.

  • Опростете комуникационните канали

Повечето компании се ангажират със строги комуникационни канали и вериги, които затрудняват свободния поток на комуникация в рамките на организацията. Постоянното наблюдение на техните комуникационни канали само ще добави ненужен стрес за вашите служители. Създайте канали за заетост, през които е по-лесно и не претоварвайте служителите. Направете висшето ръководство по-отворено и достъпно за подчинените. Когато комуникационните канали са по-прости, служителите ще се ангажират по-често да общуват, което ще доведе до подобряване на комуникационните им умения.

  • Провеждайте сесии лице в лице

Доказано ефективно е, че служителите са по-склонни да говорят и да общуват, когато им се говори лично. Като мениджър трябва да провеждате чести сесии с вашите служители. Независимо дали става дума за нов служител, който се присъединява като по-нов или сътрудник, който работи във вашата компания. Отделете време за всички. Поддържайте държанието си спокойно и уравновесено през цялата сесия, както и естествения контакт с очите и ги накарайте да се чувстват комфортно.

  • Внедрете система за обратна връзка

Внедрете система за обратна връзка във вашата компания. Насърчавайте служителите да участват и да изпращат обратна връзка, насърчавайте ги да задават въпроси. Това не само ще ги накара да се почувстват чути, но и ще им позволи да общуват по-добре с ръководството. Това може да стане с помощта на онлайн формуляри или по време на срещи на персонала. Този метод е чудесен и за приветстване на някои подобрения и идеи, които могат да бъдат взети под внимание.

 

Независимо от сферата, в която работим, всички имаме различни стилове и начини на общуване. Служителите прекарват голяма част от дните си, работейки в офиса. Да им помогнем да останат свързани с мисията и визията на организацията е един от начините за подобряване ангажираността на служителите. Колкото по-отворени и ефективни са комуникационните канали на работното място, толкова по-добре можем да управляваме доверието, което възниква, когато служителите се чувстват държани в течение.

Препоръчваме още:

Каква е разликата между HTTP и HTTPS Каква е разликата между HTTP и HTTPS Прочети повече
Защо компаниите трябва да присъстват във Facebook Защо компаниите трябва да присъстват във Facebook Прочети повече
7 най-често срещани грешки в уеб дизайна според психологията 7 най-често срещани грешки в уеб дизайна според психологията Прочети повече
нагоре