Какви са видовете електронна търговия

   Най-общо казано, когато мислим за електронна търговия, ние мислим за онлайн търговска сделка между доставчик и клиент. Въпреки, че тази идея е правилна, можем да бъдем по-конкретни и всъщност да разделим електронната търговия на шест основни типа, всички с различни характеристики.

Има 6 основни типа електронна търговия:

  • Бизнес към бизнес (B2B)

Бизнес-към-бизнес (B2B) електронната търговия обхваща всички електронни транзакции на стоки или услуги, извършвани между компании. Производителите и търговците на едро в традиционната търговия обикновено оперират с този тип електронна търговия.

  • Бизнес към потребител (B2C)

Типът на електронната търговия от бизнес към потребител се отличава с установяването на електронни бизнес отношения между бизнеса и крайните потребители. Той съответства на раздела за търговия на дребно на електронната търговия, където обичайно функционира традиционната търговия на дребно.

Този тип връзки могат да бъдат по-лесни и по-динамични. Този тип търговия се разви значително поради навлизането на мрежата и вече има много виртуални магазини и молове в Интернет, които продават всякакви потребителски стоки, като компютри, софтуер, книги, обувки, коли, храни , финансови услуги и др.

В сравнение с купуването на дребно в традиционната търговия, потребителят обикновено разполага с повече информация по отношение на информативното съдържание и също така има широко разпространена идея, че ще купувате по-евтино, без да застрашавате също толкова персонализираното обслужване на клиентите, както и да гарантирате бърза обработка и доставка на вашата поръчка.

  • Потребител към потребител (C2C)

Електронната търговия тип потребител към потребител (C2C) обхваща всички електронни транзакции на стоки или услуги, извършвани между потребителите. Обикновено тези транзакции се извършват, чрез трета страна, която предоставя онлайн платформата, където транзакциите действително се извършват.

  • Потребител към бизнес (C2B)

В C2B има пълно преобръщане на традиционния смисъл за размяна на стоки. Този тип електронна търговия е много често срещан в проекти, базирани на краудсорсинг. Голям брой физически лица предоставят своите услуги или продукти за закупуване на компании, търсещи именно този вид услуги или продукти.

Примери за такива практики са сайтовете, където дизайнерите представят няколко предложения за фирмено лого и където само едно от тях е избрано и ефективно закупено. Друга платформа, която е много разпространена в този тип търговия, са пазарите, които продават безплатни снимки, изображения, медии и дизайнерски елементи.

  • Бизнес към администрация (B2A)

Тази част от електронната търговия обхваща всички транзакции, извършвани онлайн между компаниите и публичната администрация. Това е област, която включва голямо количество и разнообразие от услуги, особено в области като фискални, социалноосигурителни, трудови, правни документи и регистри и т.н. Тези видове услуги се увеличиха значително през последните години с инвестиции, направени в e- правителство.

  • От потребителя към администрацията (C2A)

Моделът от потребителя към администрацията обхваща всички електронни транзакции, извършвани между физически лица и публичната администрация.

Примерите за приложения включват:

  1. Образование – разпространение на информация, дистанционно обучение и др.

  2. Социално осигуряване – извършване на плащания и др.

  3. Данъци – подаване на данъчни декларации, плащания и др.

  4. Здраве – назначения, информация за заболявания, заплащане на здравни услуги и др.

И двата модела, включващи публична администрация (B2A и C2A) са силно свързани с идеята за ефективност и лесна използваемост на услугите, предоставяни на гражданите от правителството, с подкрепата на информационните и комуникационни технологии.

 

А вашият бизнес към кой вид спада?

Препоръчваме още:

Какво е Google Smart Bidding? Какво е Google Smart Bidding? Прочети повече
Въздействието на ИИ в маркетинга на eCommerce Въздействието на ИИ в маркетинга на eCommerce Прочети повече
Елон Мъск и неговата престъпна битка за 'X' Елон Мъск и неговата престъпна битка за 'X' Прочети повече
нагоре