Видове показатели за дигитална маркетингова ефективност

   Могат да се използват различни показатели за оценка на ефективността на кампанията и ефективно идентифициране на областите за подобрение. Някои от най-често срещаните типове показатели за маркетингова ефективност включват трафик на уебсайта, генериране на потенциални клиенти, честота на кликване, цена на клик (CPC), възвръщаемост на разходите за реклама, реализации и удовлетвореност на клиентите.

  • Трафик на уебсайта

Трафикът на уебсайта е основен, но критичен показател за оценка на успеха на онлайн кампаниите. Този показател се отнася до броя посетители на уебсайта ви и дава представа за това колко ефективно достигате до целевите аудитории.

  • Генериране на потенциални клиенти

 Генерирането на възможни клиенти е друг жизненоважен показател, измерващ броя на потенциални клиенти или потенциални клиенти, генерирани чрез вашите кампании. Този показател може да даде представа за това колко ефективно превръщате потенциалните клиенти в плащащи клиенти.

  • Цена на клик (CPC)

 CPC измерва разходите за генериране на потенциални клиенти или продажби от платени кампании като Google Ads или Facebook Ads. Като разбират колко струва придобиването на нови клиенти, фирмите могат по-добре да разпределят своите ресурси и да увеличат максимално възвръщаемостта на инвестициите.

  • Реализации

Реализациите измерват броя хора, които предприемат желано действие, след като видят реклама или попаднат на уебсайт. Този показател може да се използва за идентифициране на успешни кампании и оптимизиране на бъдещи усилия.

  • Удовлетвореност на клиентите

 Удовлетворението на клиентите измерва удовлетвореността на клиентите от вашия продукт или услуга. Този показател може да даде представа за това колко успешни са маркетинговите усилия за ангажиране на клиентите и да помогне за идентифициране на области за подобрение и процент на задържане на клиентите.

 

Създайте кампания, управлявана от данни, за да извлечете максимума от вашите маркетингови дейности и да увеличите възвръщаемостта на маркетинговите инвестиции и да генерирате повече квалифицирани потенциални клиенти за по-малко време. Колкото по-добри са вашите маркетингови данни, толкова по-добър е вашият маркетингов успех – и толкова по-вероятно е да предоставите на своите клиенти и потенциални клиенти продуктите и услугите, от които се нуждаят!

Препоръчваме още:

Най-добрите стратегии за динамично ценообразуване в електронната търговия Най-добрите стратегии за динамично ценообразуване в електронната търговия Прочети повече
Интервю в списание Forbes Интервю в списание Forbes Прочети повече
Кандидатствайте по програмата на ЕС за подпомагане на малки и средни предприятия Кандидатствайте по програмата на ЕС за подпомагане на малки и средни предприятия Прочети повече
нагоре