Централизирана или децентрализирана система? И какво е блокчейн технологията.

Проблемът с централизацията


Дори една система да е супер качествена и поддържана добре, всяка система с централизирана структура, съхраняваща информацията на безброй сървъри, с една входна точка, е уязвима. Тя е податлива на DDoS атаки или спира да работи при натоварвания. Определен брой хора, които имат привилегии и достъп до системите могат да изтриват или променят данни, стига да пожелаят.

Децентрализирана система


Децентрализирана система означава да не работи върху един сървър, в един дата център, или няколко, контролирани от една институция или определена група хора. Означава системите да се поддържат и контролират от голям брой независими страни (участници, сървъри), като по този начин се осигурява:

- Надеждност на системите

- Предотвратяване на атаки от типа "отказ от услугата".
- Разпределяне на отговорността и контрола над информацията, намалявайки значително силата на малката група хора с големи привилегии.

Какво е блокчейн?


Блокчейн е технология, която осигурява децентрализирана система за съхранение на информация. Тази система се появява заедно с Bitcoin преди няколко години. Голям интерес отчита и извън сферата на финансите.

Децентрализирана я прави именно това, че информацията се съхранява на множество независими компютри и сървъри. Свойството, с което се откроява е нейната непроменимост на данните и веднъж записани в блокчейн е може би невъзможно да бъдта премахнати. Ако технологията се организира правилно се изгражда система за публични регистри и записи с бърз и безплатен достъп. 

Тази информация е сигурна и защитена срещу хакери и всякакви институции, които не могат да я променят или изтриват. Криптографски алгоритми пазят данните в блокчейн и гарантират достъпа им, който имат само оторизираните лица.

 

Реализира ли се такава система?

 

Има много софтуери с отворен код, които дават възможност на такава система, базирана на блокчейн да се реализира,при това бързо и евтино.

Такава система би трябвало да се контролира от всички заинтересовани като държава, бизнес и граждани. Поддържащите блокчейн системите получават възнаграждение за положените усилия (за разходи като енергия и изчислителна мощ), най-вече при системите базирани на Proof-of-Work (копане). Системите за гласуване като Proof-of-Stake и Proof-of-Authority са по-добрия вариант в сравнение с публичните системи, при които съществува финансов елемент. При този случаи вероятността за намаляне на разходите е много по-голяма.

Полезни функции:

Реализирайки системата върху блокчейн полезните функции са много, защото всеки един може сам да прецени кой да вижда информацията, като според законодателството достъп може да имат и някои държавни органи. Дстъпът до информацията се записва, като дава възможност на собственика да вижда кой се интересува от неговите дружества. Данните са криптирани и се отключват само от оторизираните лица, като при евентуална кражба от хакери информацията остава кодирана и непотребна в повечето случаи. Бихме могли дори да си представим за реализация на много по-лесен достъп, като уеб сайт или мобилно приложение например.

Тази технология е пдходяща също така и за други публични регистри, например имотния, както и за съхранение на лична информация, данни и документи, медицински информация и др.

Заключение:

Централизаирането е проблем, който струва пари и е полезен само за контрола на малък брой хора върху информация засягащи всички. Блокчейн технологоята е решението на този роблем.

 

 

Виж още интересни статии на:  https://studioweb.bg/posts 

Направете запитване за блокчейн: STUDIOWEB.BG
 

Препоръчваме още:

30 причини 30 причини "Защо хората не купуват от моя Онлайн магазин?" - (Първа част) Прочети повече
72 функции, които трябва да има онлайн магазинът ви, за да е успешен! (Втора част) 72 функции, които трябва да има онлайн магазинът ви, за да е успешен! (Втора част) Прочети повече
Защо хората не купуват от моя Онлайн магазин? - (Първа част)	Защо хората не купуват от моя Онлайн магазин? - (Първа част) Прочети повече
нагоре