Блокчейн приложения

Бъдещето на технологиите

Какво е блокчейн?

Блокчейн представлява сървър от база данни във вид на „верига от блокове”. По този начин се съхранява информация за всички транзакции на участниците в системата. Основният принцип е прозрачността на всички извършени операции (всеки участник може да разгледа всяка операция за всяко време).

Какво е блокчейн приложение?

Тези приложения преобразуват активите и ги съхраняват в кодирана форма във верига от мрежа до мрежа, наречена блокчейн, където всеки участник вижда с кого правите бизнес. Това не само защитава вашите бизнес сделки, но и улеснява и ускорява процеса, намалява грешките и предотвратява кражби.

                

Разработване на интегилетни договори - Smart Contracts

Интелигентните договори се използват за онези видове дейности, при които е възможно автоматично да се изпълнят задълженията на страните без участие и оценка от лице. Такъв договор независимо проследява дали всички условия са изпълнени изцяло. В същото време, благодарение на самата система на Blockchain, кодът е абсолютно защитен от всякакви трети смущения. Тоест, нито един “нападател” не може да променя кодовите редове - условията на договора, сключен между двама (или повече) души.

нагоре