Българските списания в мобилно приложение

Публикуване на български списания в едно мобилно приложение!

Както и в сайта https://www.zinzin.bg/

iOS

iOS

iOS app

Android

Android

Android app

Expozy

Expozy

Expozy

Flutter

Flutter

Flutter

нагоре