Бизнес софтуер ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) е многофункционална система, задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни процеси на една компания. ERP дава на компанията Ви възможност в реално време да проследявате основни работни процеси като производство, доставки и управление на наличностите. ERP системите следят ресурсите, с които се оперира (като налични парични средства, суровини и капацитет за производство), и изпълнението на поетите от компанията задължения (като поръчки от клиенти, искания за доставки и плащания на заплати), без значение кой отдел (производство, покупки, продажби, счетоводство и така нататък) е въвел информацията в системата. ERP улеснява информационния поток между различните функции вътре въс фирмата и управлява връзките със заинтересувани лица извън нея.

PHP

PHP

PHP е скриптов език върху сървърната (обслужваща) страна език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб-съдържание.

MySQL

MySQL

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL система за управление на бази данни (СУБД) с повече от шест милиона инсталации.

CSS3

CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове (език за стилови листове, style sheet language) – използва се основно за описване на представянето на документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи върху произволен XML документ.

jQuery

jQuery

jQuery е разпространена алтернатива на JavaScript, публикувана в началото на 2006 от Джон Резиг. В основата си jQuery опростява достъпа до всеки елемент на дадена уеб-страница, като по този начин позволява лесно изграждане на динамична функционалност в страниците.

ERP

ERP

Планиране на ресурсите на предприятието (на английски: Enterprise Resource Planning, ERP) е многофункционална информационна система, задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни процеси на една компания.

Responsive

Responsive

Responsive - отзивчив уеб дизайн - използва се за показване на подходяща версия на всякакви размери устройства.

Hosting

Cloud Hosting

Cloud Hosting

Expozy

Expozy

Expozy

Бизнес софтуер ERP  -  Изработка на сайт, мобилно приложение, онлайн магазин от СтудиоУЕБ.БГ
нагоре