Poly Green

Сферите на дейност на PolyGreen са насочени към еко туризъм, производство и търговия с био продукти и храни, както и екология, алтернативна енергия, възобновяеми енергийни източници, европейски еко проекти и програми. По изискване логото трябва да е съчетание между буквите P и G. Като резултат двете букви са изработени, така че да са огледална версия една на друга, със сферична форма широки главни греди и заоблена част на продълженията им.

Основният цвят е светло зелено – то се свързва с природата, растителността и свежестта, а допълнителният е тъмносиво, неутрален и допълващ цвят. В зависимост от фона цветовите комбинации могат да се порменят и съгласуват. Освен двете букви, логотo се състои и от името PolyGreen, изписано с шрифт Comfortaa, и разположено отдолу.

Корпоративните материали включват изработката на визитна картичка, която съдържа логото вдясно и  вляво имената на представител, неговата позиция във фирмата, телефон за контакти, уебсайт и email, както и бланка, пощенски плик и тетрадка.

CorporateIdentity

Фирмена идентичност и 3D графика

Фирмена идентичност и 3D графика

нагоре