Innovative Systems

Логото е типографско и предствлява абривиатура, поставена в кавдрат със заоблени ъгли. Използваният базисен шрифт е Bariol, като са комбинирани главни и редовни букви. Шрифтът е безсерифен, геометричен и изчистен, със заоблени краища и плавни връзки и овали. Цветът е червен. За уеб пространството стойността му е  R225:B0:G0 или #E10000.

При вариант, предназначен за печат – за списания, брошури, отпечатване върху текстил и други материали, логото се предоставя в първични цветове (CMYK формат) със стойности С0:М100:Y100:В12. Съществуват варианти на негатив и позитив. При негатив имаме бяло лого на червен фон (гръб на визитка, тефтер, молив), а при позитив логото е червено на бял фон (лице на визитка, бланка, плик).

CorporateIdentity

Фирмена идентичност и 3D графика

Фирмена идентичност и 3D графика

нагоре