Фискален Съвет на България - Корпоративна Идентичност

Фискалният съвет на България наблюдава спазването на числовите фискални правила както и изготвя становища относно макроикономически и бюджетни прогнози. Заедно с изработката на уебсайт, ни беше възложено и създаването на лого и цялостна идентичност на Фискалния съвет.

Основната идея е да се презентира дейността на съвета, следователно в логото се обединяват идеите за баланс, отчетност, статистики, графики и диаграми, свързвани с покачвания и понижавания. Логото се състои от пет геометрични елемента, представящи броя Членове на Фискалния съвет.

Избраните цветове са светъл нюанс на сиво - единственият неутрален вторичен цвят, подходящ за комбинация с редица хроматични цветове, какъвто е  и вторият цвят – светло синьо, или цвят Викинг. И двата цвята реагират добре и са четими както на бял, така и на черен фон. Логото е с хоризонтално разположение, а текстовата част е изпълнена със серифния шрифт Noto в Bold вариант.

CorporateIdentity

Фирмена идентичност и 3D графика

Фирмена идентичност и 3D графика

нагоре