Електронни фактури

Получаването на документи и фактури по електронен път е удобно решение както за издателите, така и за клиентите на електронни фактури и документи. 

Електронното фактуриране е обменът на фактури между доставчик и купувач, в интегриран електронен формат. Електронната фактура спестява пари за вашата компания. Изследванията показват, че на хартиен носител фактурата струва около 10 пъти повече в сравнение с издаването на електронна фактура.

PHP

PHP

PHP е скриптов език върху сървърната (обслужваща) страна език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб-съдържание.

MySQL

MySQL

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL система за управление на бази данни (СУБД) с повече от шест милиона инсталации.

CSS3

CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове (език за стилови листове, style sheet language) – използва се основно за описване на представянето на документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи върху произволен XML документ.

Hosting

Cloud Hosting

Cloud Hosting

нагоре