Деловодство и Е-Архив

Контролът върху фирмената информация е от изключително значение за успешния бизнес. Всяка организация има нужда от сигурно и едновременно с това достъпно място, където да съхранява своите данни.

Екипът на СтудиоУЕБ.БГ Ви предоставя възможност да защитите документацията си от неоторизиран достъп или авария и едновременно с това да бъде достъпна по всяко време от хората, които отговарят за нея. Изграждането на електронен архив е услугата, която ви предоставя всичко това.

Решението, което Ви предлагаме е уеб базиран софтуер, който включва Деловодна програма и Е-Архив.

Функционалност на софтуер за Деловодство:

 • автоматизиране на документооборота;

 • пълен регистър на кореспонденти;

 • регистрация, запазване, разпределение, движение и архивиране а документи;

 • създаване на производни на първичните документи;

 • многократни отговори на входящ документ, пълен регистър на всички входящи, изходящи и вътрешни документи;

 • избягване дублирането и загубата на информация;

 • ограничаване на възможностите за грешки;

 • контрол на срока на действие на документите;

 • контрол по изпълнение на възложените задачи;

 • контрол на достъпа до информацията;

 • спазване на условията за защита на иформацията;

 • разпределя ползвателите по роли, в рамките на регистратурата.

Функционалност на софтуер за Електронен Архив:

 • съхраняване, актуализиране и извеждане на информацията от електронна папка;

 • сортиране и лесно търсене на документите;

 • оптимизиране на разходи и складово пространство;

 • сигурност и защита на документите;

 • увеличаване на вътрешната организация на фирмата;

 • възможност за цялостен контрол на документите.

PHP

PHP

PHP е скриптов език върху сървърната (обслужваща) страна език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб-съдържание.

MySQL

MySQL

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL система за управление на бази данни (СУБД) с повече от шест милиона инсталации.

CSS3

CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове (език за стилови листове, style sheet language) – използва се основно за описване на представянето на документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи върху произволен XML документ.

ERP

ERP

Планиране на ресурсите на предприятието (на английски: Enterprise Resource Planning, ERP) е многофункционална информационна система, задвижвана от интегриран набор от програмни модули, които поддържат основните вътрешни работни процеси на една компания.

Hosting

Cloud Hosting

Cloud Hosting

Деловодство и Е-Архив - Изработка на сайт, мобилно приложение, онлайн магазин от СтудиоУЕБ.БГ
нагоре