Business Hub Burgas

Целта на Business Hub Бургас е създаване на условия за стимулиране и ускорено развитие на малки и средни предприятия, и повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план.  Те предоставят на стартиращи фирми, динамични малки и средни предприятия и ръководни им екипи платформата, знанието и контактите, от които се нуждаят, за да ускорят своя бизнес и да съдействат за създаване и укрепване на една по-добра предприемаческа култура.

При изграждане на логото се използва изцяло типографско решение, интерперетирано по ефектен и запомнящ се начин. Състои се от две части: абривиатурата BHB и текстова част с изписано цялото име Business Hub Burgas. Първата част е със специално изработени букви, които в случая са редовни латински, наподобяващи преплитащ се фин контур. Те са в хармония помежду си и създават една чудесно завършена композиция.  

Избраната цветова гама е виолетова, като е използван градиент с диагонална посока от тъмен към по-светъл нюанс. При изработването на корпоративнита идентичност използваме различен от стандартния подход и представяме материали с разчупена структура, отново присъствие на контур, а също и вертикални, хоризонтални и диагонални линии.

CorporateIdentity

Фирмена идентичност и 3D графика

Фирмена идентичност и 3D графика

нагоре