Изработка на лого
Изработка на лого – лицето на Вашата фирма


Логото е лицето на Вашата фирма, продукт или дори отделна личност. Едно уникално по свой начин лого създава Вашата идентичност в онлайн пространството.Вашето лого е един от най-важните елементи от корпоративната Ви идентичност, това е елемента с който клиенти Ви ще правят асоциация за предлаганите от Вас продукти и услуги. Логото представлява лицето на Вашата фирма. Обикновено се прави с цел незабавно разпознаване. Желателно е то да включва в себе си голямо въобржение, съчетано със стил и визия. От ключово значение за него е отличителността и оригиналността!

Уникален лого дизайн


За лого дизайна е важно използване на уникален шрифт, на стилен графичен елемент, знак, чиято форма да е лесна за разпознаване, лого знакът да е свързан с дейността на компанията или да представя лесна асоциация с нея. Представлявайки аспект от търговската марка на компанията, икономическата или академическата цялост, формите, цветовете, шрифтовете и изображенията трябва да са различни от тези на другите компании. Ако поръчате да Ви бъде изработено лого, е редно да дадете поне най-общи предварителни насоки на своя лого дизайнер – кратък профил на компанията Ви, нейните основни сфери на дейност, предпочитания към цветовата гама и др. Ако не сте сигурни за тези детайли, оставете на професионалистите да преценят какъв вид фирмено лого ще подхожда най-добре на Вашия бизнес. В днешно време почти не се среща компания без свой собствен лого тип. Далеч съвременните лога не представляват едноцветен графичен елемент под формата на Вашата дейност. Лого дизайна е творчески и идеен процес. Нужно е внимателно и отговорно вникване в профила и потребностите на фирмата поръчител. Уникалността на Вашия бизнес изисква впечатляващо отражение във Вашия запазен знак и корпоративна идентичност. Оставете това на нас в StudioWeb.Bg!нагоре