Cloud ERP Софтуер • Cloud ERP е управление на покупки и продажби, от бюджет до качествен контрол.
 • Контакти, потенциални доставчици, оферти към клиенти и от доставчици
 • Поръчки от клиенти с разпределение на стоките по местоположения
 • Продажби: предварителни документи, директни фактури, отложено фактуриране, кредитни известия, протоколи. Автоматично и ръчно издаване на фактури
 • Покупки: управление на съответствие на артикули, проверка за съгласуваност на данните по отношение на оферти и поръчки, автоматично генериране на документи за несъответстващи стоки
 • Ценови политики: периодични ценови листи в зависимост от количеството, клиент/стока, доставчик, последна цена и т.н
 • Управление на транспортни разходи и такси опаковка в съответствие със съществуващите политики и тяхното изчисляване чрез формули
 • Управление на оптичен бар-код четец
 • Генериране на нов документ като копие на вече съществуващ
 • Импорт/експорт на артикули, цени, отстъпки и партиди от външни файлове
 • Импорт на текст
 • Списък за заделяне на стоки за доставки
 • Управление на продуктова такса и прилежащите декларации.
 • Автоматично регистриране на записите
 • Управление на OEEO (отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Автоматично регистриране на записите
 • Управление на търговци, регионални мениджъри, изчисляване комисионни чрез формули, управление и фактуриране на комисионните в съответствие с направен оборот, падежна дата, събрани фактури
 • Контрол на качеството: поръчка за инспекция и регистриране на резултатите от анализа на параметрите
 • Статистика на покупките и продажбите
 • Налични са и допълнителни функции, осигуряващи актуализирането и хармонизирането на продукта със съответните нормативи в страните, където Cloud ERP се разпространява.


Създаден за малки предприятия за ефиктивно управление на данъци и счетоводство, логистика, покупки и продажби.

Предназначен за вашата компания


Cloud ERP е с модулна структура – Вие решавате, кои модули представляват интерес за Вашата компания, като по този начин избягвате ненужни разходи. За да задовопи изискванията на всяко едно предприятие, Cloud ERP се предлага в 4 различни версии: Standard, Professional Lite, Professional и Enterprise. Пет мощни инструмента са на разположение за моделиране на Cloud ERP в съответствие с фирмените Ви потребности: Woorm е интегриран в Cloud ERP инструмент, който позволява създаване и персонализиране на различни отчети. EasyBuilder дава възможност за персонализиране интерфейса на крайния клиент ( промяна на изгледа-формат, скриване или добавяне на обекти), създаване на нови обекти и управлеие на задачите по един напъно ефективен начин. MagicLink осигурява интеграция с Cloud ERP на всякакви приложения, написани на различни езици посредством SaaS технологията (Web Services чрез SOAP Interface). TaskBuilder.net е платформата за разработки, на която Cloud ERP е изградена. Платформата позволява индивидуализиране на стандартното приложение и създаване на нови функционалности. MagicDocuments, на основата на MagicLink технологията, позволява използването на Microsoft Excel I word при анализ, промяна и вкарване на данни от Cloud ERP. Благодарение на екосистемата Cloud ERP корпоративната Ви идентичност би могла да намери решение според спецификата на пазарния сектор, към който принадлежи. Системата дава стотици решения, представени от партньрите на Microarea, с цел задоволяване спецефичните изисквания на разнообразния пазар.

Силата е нищо без... простота

Един ERP продукт трябва да е в състояниеда обезпечи напълно потребностите на едно предприятие. За да бъде ефективен и подобри работаета на всеки потребител, е необходимо този софтуер да е интуитивен и да се използва с лекота. Две от основните характеристики на Cloud ERP са, че е мощна и лесна за използване управленска система: благодарение на инструментите, създадени да опростят ежедневната работа на над 80,000 потребители можете бързо и лесно да намирате търсената информация, да изпращате имайл само с един клик, да създавате отчети в pdf форма, да експортирате данни в Microsoft Exce и Word по един наистина гъвкав и интуитивен начин, да търсите адреси в Google maps, да се обаждате на клиенти или доставчици през Skype с едно натискане на бутона на мишката.

Cloud ERP винаги свързани с вашия бизнес

Cloud ERP предлага Web-базирано решение за дистанционен достъп до Вашето предприятие. Чрез модулът EasyLook може да работите през Internet с предпочетения от Вас браузър – да извеждате отчети, да въвеждате и коригирате данни – по същия начин, по който правите това в офисa. Поддържат се всички най-често използвани браузъри (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera), операционни системи( Mac OS, Linux, Windows) какро и най-разпространените мобилни устройства (iPhone, iPad, notebook).

Най-добрият избор за предприятия с нас 10 работни станции както в търговската, така и в производствената сфера. Версията е „all inclusive” – включва всички настоящи и бъдещи модули на Cloud ERP.

Cloud ERP + Ефективност – Хартия

Да се подобри ефективността на една фирма означава увеличаване на производителността на всеки служител, като се избягва загуба на ценно време в ежедневните задължения. Помислете само колко време се губи в намирането на определен архивен вече документ, който вероятно се намира в прашния склад, в най-тежкия класьор, на най-високия рафт. Благодарение на модула EasyAttachment, Cloud ERP позволява архивирането на всеки документ (дори и сканиран) в електронен вариант – като документ в pdf формат, технически чертеж, а също така договори и оферти, подписани от клиенти. Всичко може да се архивира в електронен вариант и после да бъде прекрепено към определен счетоводен документ. EasyAttachment позволява драстично намаляване на времето за търсене и визуализиране на документите, благодарение също и на интелигентното търсене по ключова дума и категория, като всичко това без излишни усилия!

Cloud ERP 100% надежден ERP софтуер

20,000 търговски и промишлени предприятия, а също и фирми в областта на услугите използват ежедневно Cloud ERP, за да произвеждат, планират, доставят, избират, анализират, взимат решения. Надеждността на един управленски софтуер е водещ фактор, на който едно успешно предприятие трябва да разчита. Microarea провежда множество тестове, за да се увери, че предлага продукт от високо качество, сигурен и надежден, като по този начин и стабилност и приемственост в ежедневните задължения на своите потребители.

Cloud ERP защитава фирмените данни

Защитата на фирмените данни е приоритет на всяко едно предприятие. Cloud ERP предоставя необходимите инструменти за точно и ясно определяне на фирмените политики и нива на достъп за всеки един потребител. Също така Cloud ERP позволява да знаете „кой, кога и какво прави“: модулът Системен контрол осигурява пълен контрол върху фирмените данни, дава възможност да проследявате историята на даден документ (полезно при възстановяване на първоначалния документ и последващи негови редакции при коригиране на неволни грешки). Благодарение на специфичния инструмент за съставяне на отчети данните, обект на наблюдение, могат лесно да бъдат филтрирани и анализирани.

Многофункционален ERP софтуер

Многоезичен: всеки потребител може да избира между 10 поддържани езика. Също така описанията на данните (складови артикули, условия на доставка и т.н.) могат да се въвеждат на различни езици и по този начин да се управлява, например издаването на даден документ на езика на държавата-дестинация.

Мултинормативен: съобразен с нормативните законодателства на България, Италия, Полша, Румъния, Швейцария и Унгария.

Мултивалутен: възможност за управление на всякакви документи, ценови листи, сметкоплан и т.н. в различни валути.

Предназначен за еднолични търговци, най-добрият начин за управление на счетоводство, склад, поръчки и продажби.

Материални запаси и склад. Cloud ERP за правилно управление на материалните запаси от логистична, данъчна и цялостна гледна точка.Дневник на склада. Заместващи артикули; ABC анализ; Бар кодове за покупка и продажби; Алтернативни или общи мерки на артикулите; Код на артикул: буквено-цифров до 21 разрда и смарт код

Единична или годишна LIFO/FIFO оценка, последна, предпоследна и стандартна цена. Средна и средно претеглена цена.Фискално управление на материални записи и многоскладово управление. Допълнителни мерни единици: до 4 бр. за артикул (напр. Ширина, дълбочина, височина, бройки). Стоки, категории и типове артикули, комисионни категории на търговци. Управление на производители, продуктови категории и под-категории. Импорт/експорт на артикули, количества, цени, отстъпки и партиди от външни файлове за генериране на статии за материални запаси. Въвеждане на пояснения от външни текстове. Партиди: позволява също проследяване и управление на срока на годност на хранителни стоки. Серийни номера: автоматично генериране на серийни номера.

Система за управление на склад: местоположение на материални запаси, координати на складова структура с многоетажни зони, графична навигация на склад, дефиниция за оптимален път, стратегии за складиране и изписване на стоки, автоматично идентифициране на структурирани бар-кодове, определение на складова и опаковъчна единица, тегло на стоките и управление на капацитета

Получаване и складиране на стоки. Заделяне на стоки и подготовка на спедиция. Периодична и непрекъсната инвентаризация. Входяща инспекция по качество. Запълване на освободените складови зони посредством анализ на записите и изисквания от подготовка за спедиране и производство. Управление на RF Terminal / WiFi чрез софтуер на Windows за мобилни устройства. Налични са и допълнителни функции, осигуряващи актуализирането и хармонизирането на продукта със съответните нормативи в страните, където Cloud ERP се разпространява.

Cloud ERP за управление на производството и неговото планиране чрез Gantt, MRP II и CRP. Разходни норми, управление на цикли и външни/вътрешни фази, управление на производствените отпадъци и брак, изразени и процентно количество компоненти, технически спецификации, управление на чертежи (предишни варианти и индексиране на промените), графична навигация. Интеграция с управление на склад (логистика). Множество разхни норми (чрез симулации). Конфигуратор за разходни норми (автоматично генериране на варианти на продукти). Производствен календар и/или асоцииране към работни центрове. E.C.O. (Engineering Change Order): управление на работен поток и промени в разходните норми. Управление на „Make or Buy (да произведа или да купя)“. Структура на работни центрове. Управление на пасивни подизпълнители. Управление на производството чрез методологията Kanban. Контролен панел за централизирано управление на производствени фази. Отворени поръчки за управление на договори за доставки. Производствено планиране (MRP II + CRP). Диаграма Gantt за производствени поръчки. Оперативни (напр. Възнаграждения) и контролни отчети (напр. Анализ на критични производствени поръчки).нагоре