Онлайн репутация


Интересувате ли се каква информация се намира в Интернет за Вашата компания, продукт или услуга?

Тук е момента да се намесим и да Ви помогнем да формирате положително онлайн присъствие на Вашата фирма в мрежата. Изграждането на корпоративната репутация вече се случва изцяло в Интернет. Вашите служители и партньори са онлайн, Вашите клиенти, дори и потенциалните такива, също са онлайн. Всички, от които зависи бизнесът Ви, вече са онлайн и изграждането на онлайн репутацията Ви е от изключителна важност за Вашият бизнес.

Управлението на онлайн репутацията има за цел постоянно да анализира текущото Ви състояние в интернет, като същевременно се грижи положителната информация за Вас да достига до повече заинтересувани от дейността Ви хора.

Преди това обаче ще анализираме подробно състоянието на фирмата Ви в онлайн средата – какво, кога и къде е писано. Ще набележим Вашите слаби и силни страни и ще създадем индивидуална за Вашия бизнес стратегия, чрез която да изградим положителната Ви онлайн репутация.

Специално за Вас нашият екип ще подготви и публикува във водещи информационни сайтове и директории положителни PR публикации, които да издигнат Вашата марка. Ще се свържем с активни блогъри, които са популярни в мрежата, за да отразят мнението си за Вашата фирма, компания или марка. Като краен резултат публикуваните за Вас материали и статии ще подобрят цялостното Ви представяне в мрежата и ще спомогнат за изграждането на положителната Ви онлайн репутация.

Заедно с гореизброените дейности ние следим непрестанно тенденциите и новостите в дигиталния маркетинг, за да сме винаги информирани и да изграждаме маркетинговата стратегия на Вашия бизнес съгласно най-новите и успешни практики.

нагоре