Информация за онлайн магазин


Какво е електронна фактура?

Електронната фактура е документ, подписан с валиден универсален електронен подпис. Тя е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури отговарят на изискванията на Закона за Eлектронния Документ и Електронния Подпис,Закона за Счетоводството и Закона за ДДС.


Какво е необходимо за изполване на системата за електронно фактуриране?

За да създавате, управлявате и изпращате електронни фактури не е необходимо да сваляте и инсталирате на компютъра си какъвто и да е софтуер.

Какви са предимствата на електронната фактура и надеждна ли е тя?

Пестене на време, разходи и превенция на евентуални грешки. Относно надеждността- ние използваме съвременни похвати за защита на данни, подобни на тези, които се използват при онлайн банкиране.

Необходимо ли е разпечатване и съхранение на електронната фактура?

Не се налага електронната фактура да бъде принтирана и съхранявана върху хартиен носител. Ако все пак Ви се наложи да я разпечатвате, то можете да го направите по всяко удобно за вас време като влезете в сайта на СТУДИОУЕБ.БГ.

Равностойна ли е електронната фактура на хартиената?

Електронната фактура е признат от закона документ и като такъв, тя е изцяло равностойна на фактура върху хартиен носител.

Трябва ли ми електронен подпис?

Не. Валиден електронен подпис трябва да притежава Издателят на фактури. За да станете Получател трябва да предоставите работещ електронен адрес (email), на който ще бъдете уведомени за насочени към Вас фактури.

В какъв формат е електронната фактура?

Електронната фактура е в PDF или HTML формат.

Какви са ползите за получателя?

- Достъп до електронните документи/фактури в реално време - Всеки потребител на получателя на електронни документи/фактури има сигурен персонален онлайн достъп до всички документи. Потребителите могат по лесен начин да управляват големи масиви от електронни документи/фактури като посредством широк набор от филтри могат да достигат до желаната от тях информация за текущи или архивирани вече фактури. - Непроменимост на формата - електронните документи от вида Microsoft® Word, Portable Document Format (PDF), Joint Photographic Experts Group (JPEG) и др. се получават в своя оригинален вид. - Плащане с карта - Заплащането на задълженията по фактура може да се осъществи веднага след приемане на електронните фактури, при това без да се напуска работното място. Не е необходимо да се пишат платежни нареждания. - Единен поглед към всички фактури – Единният портал и стандарт за представяне на фактури от различни доставчици дава възможност на получателя да има единен поглед към информация, генерирана от различни IT системи, но представена му по един и същ начин. - Електронен архив – Законовото изискване за съхранение на фактурите за дълги периоди води до високи разходи при традиционното организиране на хартиени архиви. Електронният архив намалява разходите и създава възможност за по лесен достъп до информацията независимо от периода назад във времето. - Без ръчно въвеждане на данни - Доставянето на електронни фактури става изключително бързо и те веднага могат да бъдат преглеждани, съхранявани локално и импортирани във финансовата система на получателя. Използваният формат за описание на данните позволява директно четене на фактурите от програмни средства или конвертирането им към специфични или наложени в практиката формати. Това премахва изискването за ръчно въвеждане и свързаните с това време и грешки.

Какви са предимствата за издателя?

- Пестене на време и пари - Изпращането на електронни документи/фактури намалява разходите за труд и материали, свързани с отпечатването, в сравнение с традиционния хартиен носител. Намаляват се пощенски и други разходи, свързани с доставката на документите/фактурите.

- Намаляване на грешките – Електронните документи/фактури се представят, управляват и архивират онлайн, което отстранява проблемите свързани със закъснение и изгубване на документи. Дубликати на документи, като копия на фактури, вече не се изискват.

- Бързо уреждане - Автоматичният път на достигане на електронните документи/фактурите до платците повишава финансовия контрол на доставчика. Представянето на фактурите през сайта на консолидатора, онлайн решаването на спорове, приемането на фактурите от платеца и плащането спомагат за ускоряване на целия процес по предоставяне на стоки и услуги и заплащането им от получателя.

- Електронни разплащания - Чрез е-фактурите може значително да се улесни процеса по заплащане на стоките и услугите като се спестява ръчното въвеждане на платежни нареждания, намаляват се грешките и се създават възможности за реконсилиране във финансовата система на доставчика.

- Електронен архив - Законовото изискване за съхранение на фактурите за дълги периоди води до високи разходи при традиционното организиране на хартиени архиви. Електронният архив намалява разходите и създава възможност за по лесен достъп до информацията, независимо от периода назад във времето.

- Ваше лого на фактурата - Може да издавате електронни фактури с Вашето лого на тях. Клиентите Ви ще бъдат впечатлени от стилно изглеждащата ви фактура с фирменото Ви лого на нея.

- Импорт на данни - Чрез автоматизиран обмен на данни с някои от най-популярните счетоводни програми на пазара, услугата пести време на вас и на вашия счетоводител. Може да вкарате или изкарате цялата си информация бързо и лесно, без да се налага да въвеждате на ръка.

- Експорт на данни - За секунди експортирате данни към най-популярнитесчетоводни програми. Това спестява много време и улеснява работния процес на Вас и Вашия счетоводител.

- Достъп до служителите Ви - Ако искате може да дадете достъп до системата на служителите си или на Вашият счетоводител. Това ускорява и улеснява счетоводния процес.

- Корпоративни решения - Корпоративното решение е специално проектирано за автоматизирано създаване, подписване и изпращане на огромен брой фактури.

Мога ли да използвам софтуера за електронни фактури на мой собстен хостинг?

Не, софтуерът може да се използва единствено на наш собствен хостинг.

Защо да избера СТУДИОУЕБ.БГ?

СТУДИОУЕБ.БГ се състои от млади, амбициозни и високо-квалифицирани професионалисти. Ние имаме нови, интерактивни идеи и използваме най-новите технологии. Към момента имаме над 200 щастливи клиента, а наши партньори са фирми от световен мащаб като Google, Microsoft, Яндекс, Суперхостинг, БАИП и др.
нагоре