Система за електронни фактуриCloud ERP софтуер
 • Бързо и лесно въвеждане на фактури
 • Възможност за създаване на периодични фактури
 • Автоматично изпращане на фактурите по е-мейл
 • Генериране на фактури по шаблон
 • Възможност за добавяне на лого към фактурата
 • Автоматично генериране на фактура от проформа фактура
 • Модули за кредитно и дебитно известие
 • Автоматично изчисляване на приходите
 • Неограничен брой потребителя
 • Неограничен брой фактури
 • Неограничен брой проформи фактури
 • Неограничен брой клиенти


Отегчени ли сте от ровенето в папки, от изгубени, сгрешени фактури, от повторно изпращане на фактури, кредитни и дебитни известия. Сложете край на всичкото това! Екипът на СТУДИОУЕБ.БГ Ви пpeдлага нaй-новата си услуга – електронна фактура.

Електронното фактуриране е автоматизиран процес на създаване, изпращане, получаване и обработка на фактури по електронен път и тяхното запазване в електронен файл. Електронните фактури се представят, управляват и архивират онлайн, което отстранява проблемите, свързани със закъснение, загуба или неволно унищожаване на документи. Предимството е, че по всяко време и навсякъде имате достъп до информацията за Вашите клиенти и фактури.

Изпoлзвaнeтo нa cиcтeмата зa oнлaйн фaктypиpaнe на СТУДИОУЕБ.БГ e cигypнo, eфeктивнo и eвтинo решение. Тя съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Създадена е с възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Системата позволява само за секунди да издадете различен вид фактура. Електронните фактури в нея представляват електронни файлове в PDF формат, които могат да се разпечатат веднага. Cиcтeмaтa пoпълвa пoвeчeтo пoлeтa aвтoмaтичнo или пoлyaвтoмaтичнo. Дaннитe зa клиeнтa мoгaт дa бъдaт избpaни oт пaдaщo мeню, cъдъpжaщo пocлeднитe клиeнти, нa кoитo e билa издaвaнa фaктypa. Зa пoтpeбитeлитe c дoбъp бpayзъp нe e cлoжнo дa пoпълнят aвтoмaтичнo и ocтaнaлитe пoлeтa нa бaзa пpeдишни cтoйнocти. Съдържа дебитно и кредитно известие, както и проформа фактура. Достъп до получените в системата фактури имат само съответните оторизирани лица. Всички фактури предоставени чрез уеб-базираната система напълно отговарят на изискванията на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис, Закона за Счетоводството и Закона за ДДС.

Пpeдимcтвaтa oт изпoлзвaнeтo нa тaкaвa cиcтeмa ca мнoгo. Пестите директно от разпечатване, куриерски услуги или пощенски разходи. Дaдохме вcичкo oт ceбe cи, за дa cъздaдeм eдин paзличeн и фyнкциoнaлeн пpoдyкт, нa кoйтo мoжe дa ce paзчитa и успяхме! Ние от СТУДИОУЕБ.БГ Ви предлагаме един модерен и екологичен начин за фактуриране.

Поръчка на система за електронни фактури

Базов

 • До 20 клиента
 • До 20 фактури
 • До 1 служител
 • На ваш собствен домейн
 • 199.00лв. / година
 • 17.00лв. / месец

Премиум

 • До 1000 клиента
 • До 1000 фактури
 • До 10 служителя
 • На ваш собствен домейн
 • 599.00лв. / година
 • 50.00лв. / месец

Бизнес

 • До 100 клиента
 • До 100 фактури
 • До 2 служителя
 • На ваш собствен домейн
 • 299.00лв. / година
 • 25.00лв. / месец
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате услугите на СТУДИОУЕБ.БГ ООД.

1. Обща информация за услугите.

1.1 За да използвате системата за електронно фактуриране на СТУДИОУЕБ.БГ ООД е необходимо да бъдете регистрирани от нас, да се запознаете с общите условия и да сте се съгласили да ги спазвате. 1.2 След като сте закупили системата за електронно фактуриране, създали сме Ви регистрирация и сте се запознали с общите условия, Вие имате право да: 1.2.1 Да създавате нови фактури чрез системата за електронно фактуриране на СТУДИОУЕБ.БГ ООД. 1.2.2 Да създавате, променяте, допълвате и съхранявате списък с клиентите си, което да улесни процеса на издаване на фактури. 1.2.3 Да съхранявате издадените от Вас фактури.

2. Регистрация.

2.1 За да използвате услугата електронно фактуриране е необходимо да Ви регистрираме. 2.2 Длъжни сте да предоставите верни и точни данни за себе си и/или представляваното от Вас юридическо лице. 2.3 Имате право да бъдете регистрирани само веднъж. Забранена е регистрацията под фалшиво, чуждо или променено име. 2.4 За да Ви регистрираме в системата за електронно фактуриране е необходимо да ни предоставите валиден e-mail адрес, потребителско име и парола. 2.5 След като сте закупили системата за електронно фактуриране и сте били регистрирани, Вие ще получите необходимите данни и договора по e-mail. 2.6 При предоставяне на неверни данни от Ваша страна СТУДИОУЕБ.БГ ООД има право да прекрати договора без предизвестие. 2.7 Задължавате се да запазите в тайна от трети лица своите данни за достъп в системата за електронно фактуриране. 2.8 При злоупотреба с Вашето потребителско име или парола от трети лица, СТУДИОУЕБ.БГ ООД не носи отговорност. 2.9 След изтичане срока на Вашия абонаментен план Вие можете да го замените с друг. 2.10 Ако изберете да преминете на по-висок абонаментен план, той влиза в действие веднага след заплащането му. 2.11 В случай, че достигнете лимита на своя абонаментен план, ще видите съобщение за това на уеб сайта, след което няма да можете да издавате фактури. 2.12 СТУДИОУЕБ.БГ ООД не носи отговорност за съдържанието на съхраняваните от Вас материали.

3. Други.

3.1 Вие имате право да прекратите ползването на услугите, предлагани от СТУДИОУЕБ.БГ ООД по собствена преценка, като спазвате предварително посочените в договора срокове. 3.2 Общите условия могат да търпят изменения във връзка с промени в законодателството. Тези изменения ще бъдат представени на Вашето внимание. 3.3 Вие имате право да коригирате предоставените от Вас данни по всяко време. 3.4 СТУДИОУЕБ.БГ ООД не носи отговорност за прекратяване на услугите си при настъпване на непредвидени обстоятелства извън неговия контрол. 3.5 СТУДИОУЕБ.БГ не носи отговорност за понесени вреди и пропуснати ползи вследствие на промяна на услугите, изтриване, загубване или неточност на информация или вследствие на достъп на трети лица до лични данни.

4. Плащане и цени.

4.1 Цената на услугите, предлагани от СТУДИОУЕБ.БГ ООД е точно определена и описана в съответния абонаментен план. 4.2 Цените на услугите са изрично обозначени и потребителите се съгласяват да извършат съответните плащания, за да ги използват. 4.3 Цената на предлаганите абонаментни планове не предполага други допълнителни разходи. 4.4 Цената на всеки от предлаганите абонаментни планове важи за посочения срок. 4.5 СТУДИОУЕБ.БГ ООД приема заплащането за услуги по избрания от потребителя метод.

5. Договор.

5.1 Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на потребителя до уеб сайта с избраното от него потребителско име и парола. 5.2 Срокът на договора е до неговото прекратяване. 5.3 Потребителят има право да се откаже от договора по член 55 от Закона за защита на потребителите. Желанието за прекратяване на договора следва да бъде отправено към СТУДИОУЕБ.БГ ООД по писмен или електронен път. 5.4 СТУДИОУЕБ.БГ ООД ще съхранява електронен вариант на сключения договор. Всеки договор ще се сключва на Български език и ще се прилага съгласно Българското законодателство.


Какво е електронна фактура?

Електронната фактура е документ, подписан с валиден универсален електронен подпис. Тя е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури отговарят на изискванията на Закона за Eлектронния Документ и Електронния Подпис,Закона за Счетоводството и Закона за ДДС.

Какво е необходимо за изполване на системата за електронно фактуриране?

За да създавате, управлявате и изпращате електронни фактури не е необходимо да сваляте и инсталирате на компютъра си какъвто и да е софтуер.

Какви са предимствата на електронната фактура и надеждна ли е тя?

Пестене на време, разходи и превенция на евентуални грешки. Относно надеждността- ние използваме съвременни похвати за защита на данни, подобни на тези, които се използват при онлайн банкиране.

Необходимо ли е разпечатване и съхранение на електронната фактура?

Не се налага електронната фактура да бъде принтирана и съхранявана върху хартиен носител. Ако все пак Ви се наложи да я разпечатвате, то можете да го направите по всяко удобно за вас време като влезете в сайта на СТУДИОУЕБ.БГ.

Равностойна ли е електронната фактура на хартиената?

Електронната фактура е признат от закона документ и като такъв, тя е изцяло равностойна на фактура върху хартиен носител.

Трябва ли ми електронен подпис?

Не. Валиден електронен подпис трябва да притежава Издателят на фактури. За да станете Получател трябва да предоставите работещ електронен адрес (email), на който ще бъдете уведомени за насочени към Вас фактури.

В какъв формат е електронната фактура?

Електронната фактура е в PDF или HTML формат.

Какви са ползите за получателя?

- Достъп до електронните документи/фактури в реално време - Всеки потребител на получателя на електронни документи/фактури има сигурен персонален онлайн достъп до всички документи. Потребителите могат по лесен начин да управляват големи масиви от електронни документи/фактури като посредством широк набор от филтри могат да достигат до желаната от тях информация за текущи или архивирани вече фактури. - Непроменимост на формата - електронните документи от вида Microsoft® Word, Portable Document Format (PDF), Joint Photographic Experts Group (JPEG) и др. се получават в своя оригинален вид. - Плащане с карта - Заплащането на задълженията по фактура може да се осъществи веднага след приемане на електронните фактури, при това без да се напуска работното място. Не е необходимо да се пишат платежни нареждания. - Единен поглед към всички фактури – Единният портал и стандарт за представяне на фактури от различни доставчици дава възможност на получателя да има единен поглед към информация, генерирана от различни IT системи, но представена му по един и същ начин. - Електронен архив – Законовото изискване за съхранение на фактурите за дълги периоди води до високи разходи при традиционното организиране на хартиени архиви. Електронният архив намалява разходите и създава възможност за по лесен достъп до информацията независимо от периода назад във времето. - Без ръчно въвеждане на данни - Доставянето на електронни фактури става изключително бързо и те веднага могат да бъдат преглеждани, съхранявани локално и импортирани във финансовата система на получателя. Използваният формат за описание на данните позволява директно четене на фактурите от програмни средства или конвертирането им към специфични или наложени в практиката формати. Това премахва изискването за ръчно въвеждане и свързаните с това време и грешки.

Какви са предимствата за издателя?

- Пестене на време и пари - Изпращането на електронни документи/фактури намалява разходите за труд и материали, свързани с отпечатването, в сравнение с традиционния хартиен носител. Намаляват се пощенски и други разходи, свързани с доставката на документите/фактурите.

- Намаляване на грешките – Електронните документи/фактури се представят, управляват и архивират онлайн, което отстранява проблемите свързани със закъснение и изгубване на документи. Дубликати на документи, като копия на фактури, вече не се изискват.

- Бързо уреждане - Автоматичният път на достигане на електронните документи/фактурите до платците повишава финансовия контрол на доставчика. Представянето на фактурите през сайта на консолидатора, онлайн решаването на спорове, приемането на фактурите от платеца и плащането спомагат за ускоряване на целия процес по предоставяне на стоки и услуги и заплащането им от получателя.

- Електронни разплащания - Чрез е-фактурите може значително да се улесни процеса по заплащане на стоките и услугите като се спестява ръчното въвеждане на платежни нареждания, намаляват се грешките и се създават възможности за реконсилиране във финансовата система на доставчика.

- Електронен архив - Законовото изискване за съхранение на фактурите за дълги периоди води до високи разходи при традиционното организиране на хартиени архиви. Електронният архив намалява разходите и създава възможност за по лесен достъп до информацията, независимо от периода назад във времето.

- Ваше лого на фактурата - Може да издавате електронни фактури с Вашето лого на тях. Клиентите Ви ще бъдат впечатлени от стилно изглеждащата ви фактура с фирменото Ви лого на нея.

- Импорт на данни - Чрез автоматизиран обмен на данни с някои от най-популярните счетоводни програми на пазара, услугата пести време на вас и на вашия счетоводител. Може да вкарате или изкарате цялата си информация бързо и лесно, без да се налага да въвеждате на ръка.

- Експорт на данни - За секунди експортирате данни към най-популярнитесчетоводни програми. Това спестява много време и улеснява работния процес на Вас и Вашия счетоводител.

- Достъп до служителите Ви - Ако искате може да дадете достъп до системата на служителите си или на Вашият счетоводител. Това ускорява и улеснява счетоводния процес.

- Корпоративни решения - Корпоративното решение е специално проектирано за автоматизирано създаване, подписване и изпращане на огромен брой фактури.

Мога ли да използвам софтуера за електронни фактури на мой собстен хостинг?

Не, софтуерът може да се използва единствено на наш собствен хостинг.

Защо да избера СТУДИОУЕБ.БГ?

СТУДИОУЕБ.БГ се състои от млади, амбициозни и високо-квалифицирани професионалисти. Ние имаме нови, интерактивни идеи и използваме най-новите технологии. Към момента имаме над 200 щастливи клиента, а наши партньори са фирми от световен мащаб като Google, Microsoft, Яндекс, Суперхостинг, БАИП и др.нагоре