Интранет система


Ефективен и контролиран работен процес.

Лесна поддръжка на фирмената система, защитена от загуба на данни. Дистанционен и непрекъснат контрол на работните процеси. На всякакви платформи.

Какво е Интранет?

Вътрешнофирмена защитена мрежа

Интранет мрежите навлизат все повече в политиката на работа на различни частни и обществени орагнизации. Използват се за съхранение, разделяне и приоритизация на информацията на съответната организация. Тук са включени правила и процедури на фирмата, обявления и така нататък.

По-ефективен и оптимизиран бизнес

Обвединявате всички подразделения на организацията в лесно за използване работно пространство. Опита на сътрудниците и дистанционния контрол на системата осигуряват лесна и бърза фирмена комуникация.

Предимствата са на Ваша страна

Най-важното предимство на интранет портала е неговата мултиплатформеност. Благодарение на облачните технологии имаме лесна поддръжка, повишена сигурност на данните и улеснена колективна работа.

БИП. Битрикс Интернет Портал.

Ефективно сътрудничество, комуникация, социални мрежи. Перфектно решение за работата и управлението на бизнеса.

БИП е лесна, достъпна и сигурна за използване интранет мрежа. Мрежата дава възможност за повишени производителност, мотивация и живост на служителите и по-гладко изпълнение на вътрешните операции.

Дейност на БИП Диск

Управление на взаимоотношенията с клиентите, централна комуникация, проследяване на последните дейности. Получавате доклади за фактури, сделки, разполагате и с генериране на диаграми на различна тематика. Секцията за лични файлове БИП Диск позволява синхронизиране на всички документи, включително и споделяне на общодостъпни файлове.

Управление на натоварването

С новата версия на БИП се проследява времето, което служителите прекарват по поставените им задачи. Това включва очакваното време, необходимо за изпълнение на задачи, поставени от ръководството. Допълнително в системата е на разположение изготвянето на доклади за времето, прекарано по задачите и очаквано време за завършване на задачи.

Характеристики

Спецификации на продукта

Тясно сътрудничество и ефективно управление на времето достъпно за всяка компания.

Гъвкавост

Интегриране с продукти на Microsoft, Apple и Google. Мобилен интранет iPhone, Android или BlackBerry. Работен профил за всеки служител, работни групи, както и отделни блогове, форуми, уики. Гъвкави решения за достъп до интранет/екстранет потребители. Вградени видео конферентни разговори. Пълен достъп до изходен код и поддръжка за MySQL, Oracle, MSSQL, MSSQL база данни.

Комуникация

Съобщения с поддръжка на поддръжка на XMPP / Jabber. Управление на времето, задачите и проектите и доклади за ефективност. Лесно споделяне на документи и файлове, интеграция с MS Office и MS Outlook. Поддръжка на споделени папки. Търсене с възможност за автоматични подсказки. Визуален редактор за персонализиране на бизнес процеси.

Осведоменост и HelpDesk

Вградено управление на връзките с клиенти (CRM), доклади и бизнес профили. Поддръжка на WebDAV. Силно изтъкнат Уеб 2.0 интерфейс с плосък дизайн. Уики за по-добро съдействие, бързи връзки по директории и любими връзки. Електронно подаване на формуляри за поръчка и HelpDesk за IT персонал и мениджъри.

Управление на съдържанието

Функционалност "Влачи-и-Пусни". Лични и публични фото галерии; организация и споделяне на документи, аудио и видео файлове. Бързо редактиране на страници, персонализирани полета и профили на потребители в CRM. Въвеждане и експортиране на файлове от/към системата във формати CSV, XLS. Без необходимост от познания по HTML и други технически умения за напреднали.

Лесно инсталиране и интеграция

Локална или отдалечена инсталация на сървър без нужда от клиентски софтуер. Разучаване на продукта в рамките на 30 минути. Възможност за интеграция с Активна Директория (AD). Удобна система за "Clock In" и "Clock Out" - контрол на работно време. Потребителски и групови работни профили в стил Mashup.

Силно изпълнение и сигурност

Поддръжка на UNIX и Windows платформи. Поддръжка на всички водещи браузъри - Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. Уеб услуги и SOAP. Система за контрол на изпълнението, сравнителен анализ на ефективността на инструментите. Настройки за достъп: PRO+PRO технология за сигурност; поддръжка на One-Time Password (OTP).нагоре