StudioWEB Графичен Дизайн


Графичен Дизайн

Графичният дизайн е свързващо звено между идеята и нейното възприятие, между посланието и въздействието, което се очаква то да реализира.Съвременните визуални графични решения съдържат в себе си множество компоненти - композиция на графичните елементи, цвят и тоналност, организация на графичното пространство, форма, обем, мащаб, типография - всеки един от които се подчинява на собствени принципи и изисквания.


Корпоративен Дизайн

Цялостен Корпоративен дизайн от СтудиоУЕБ.БГ

Фирмената или корпоративна идентичност в маркетинга е „лицето“ на дадена компания, хармонизираният изглед на рекламните материали, опаковките на продуктите ѝ и търговските марки, както и на посланията, които тя излъчва.

Фирмени папки

Фирмените папки са един от основните компоненти, които създават Вашата фирмена идентичност. Те са част от „лицето" на Вашата фирма и ще Ви позволят да се откроите от Вашите конкуренти и да впечатлите трайно Вашите клиенти и партньори.

Дизайн на Визитки

Визитката е като Вашето лице пред евентуалния бъдещ клиент или партньор на бизнеса Ви. Затова е хубаво първото впечатление от визитката да лъха на професионализъм.

Дизайн на Брошури

Знайте кои файл къде е по всяко време и не само. Добавяйте, редактирайте и премахвайте файлове без да се притеснявате, че ще объркате нещо.

Дизайн на Бланки

Екипът на СтудиУЕБ.БГ ще изработи за вас едни уникални, професионално изглеждащи фирмени бланки, за да представят достойно вашата фирма навсякъде!

Лого Дизайн

Логото е лицето на Вашата фирма, продукт или дори отделна личност. Едно уникално по свой начин лого създава Вашата идентичност в онлайн пространството.За лого дизайна е важно използване на уникален шрифт, на стилен графичен елемент, знак, чиято форма да е лесна за разпознаване, лого знакът да е свързан с дейността на компанията или да представя лесна асоциация с нея.

Дизайн на логото

За дизайн на лого използваме векторни програми, които позволяват експортирането на графиките в различни размери, без загуба на качество и форма. Ще разполагате с многообразие от файлови формати, подходящи за печат на всички видове рекламни материали - от визитна картичка до билборд.

Защо ви нужно Лого?

- Логото е лицето на Вашата фирма
- Логото създава имидж на бизнес Ви
- Логото Ви отличава от мнозинството
- Логото продава
- Логото е Вашето лице пред света

Графичен и Креативен Дизайн

Екипът на СтудиУЕБ.БГ ще изработи за вас едни уникални, професионално изглеждащи фирмени бланки, за да представят достойно вашата фирма навсякъде!Първото визуално впечатление създава първото решително въздействие, относно продуктите и услугите на компанията - Визитки, Флайъри, Лого, Постери, Брошури, CD етикети и опаковки. Изразете своите ценности и стратегии, за да промотирате и утвърдите своята маркова идентичност.

Дизайн на постери

Високо квалифицираният екип на СтудиоУЕБ.БГ ще изготви за вас или вашият бизнес един уникално изглеждащ постер.

Дизайн на менюта/каталози

Имате ли нужда да раздвижите нещата във вашият бизнес? Обърнете се към високо кфалифицираните специалисти от СтудиоУЕБ.БГ за изготвянето на вашият уникален рекламен каталог!

Facebook Корица

Фейсбук корицита е лицето на вашата фирма в социалната мрежа. Една професионално изглеждаща корица и профилна снимка дава много по добро име на вашият бизнес!

Дизайн на покани

Екипът на СтудиоУЕБ.БГ ще изготви за вас или вашият бизнес един уникален дизайн на покани за вас или вашето фирмено парти.

Дизайн на Банер от СтудиоУЕБ.БГ

Показването на банера, както и показването на текста, може да бъде статично, динамично, контектно или тематично.

Основни задачи на банера

1. Да привлече вниманието. Това е първоначалният необходим резултат от появяването на банера.
2. Да предизвика интерес. Банерът трябва да събуди у клиента интерес към рекламираната стока или услуга.
3. Да подтикне към преминаване на сайта.Тази задача се постига с помощта на елемента недоизказаност в съдържанието на банера.
Да подтикне към действие, тоест към купуване на стоката или услугата от самия сайт (което е и крайната цел на рекламата). Тази задача се възлага не толкова на сайта, а преди всичко на информацията в банера.

Клиенти, които вече се възползват от услугите ни.

orcologogreen-life-banskoevridikagreen-life-sozopol


нагоре