Програмиране и поддръжка

Разработка и програмиране на сайтове и софтуер по специфични клиентски задания, мобилни приложения, готови модули за вграждане, онлайн магазини и други. Поддръжка и програмно обслужване на съществуващи уеб сайтове и приложения. С разширяване на техническите възможности за комуникация в интернет, програмистите могат да бъдат изкушени да се съсредоточат само върху въпроси свързани с (HTML) синтаксиса, оформлението на страници или върху най-новите флаш технологии. Въпреки това, програмистите ни имат широко поле за изява чрез процесно ориентирания подход на работа, за да е възможно по-доброто имплементиране на съдържанието на информацията, която желаят да предадат. Програмистите ни също така обръщат голямо внимание на характеристиките и качествата на световната мрежа, като средство за комуникация, така работата им се основава не само на практиките съдържащи се на хартиен носител, а и на тези взаимствани от други медийни носители.

Разработването на уеб страницата включва оформянето, построяването, обмислянето, правилният избор от много възможности, свързани с техническите и естетически характеристики на сайта, както и такива свързани с неговата използваемост. Максималното автоматизиране и облекчаване на поддръжката на сайта за поръчителя позволява готовия сайт да може да се поддържа от човек, не владеещ способите на уеб дизайнер или програмист. Като цяло разработването на уеб страницата изисква големи умения за планиране, анализ и дизайн в допълнение към уеб-ориентирани умения за представяне на информацията в определена среда. Програмистите ни се възползват от много съществуващи концепции от техническата комуникация, както и практики от софтуерното инженерство, за да осъществят една по-широка перспектива за вашия сайт. Всяка задача по разработването на необходимите ви уеб приложения и реализирането за вас на програмни решения с различна степен на сложност от онлайн каталози и интернет магазини, до вътрешно-корпоративни системи за управление на документооборот може да бъде осъщестена. При програмирането на уеб сайтове ние отчитаме такива особености, като целесъобразност и удобство на използване на програмното обезпечение. Ние имаме опит в колективната изработка на мащабни бизнес приложения; умеем да изработваме сайтове, предназначени за работа под високо натоварване и ориентирани към постоянен висок трафик; знаем редица тънкости, свързани с криптирането на предаваните данни.

Бихме могли да ви изготвим модул по поръчка или да ви интегрираме готова система или да ви направим ваша собствена. Можем да добавяме неща, които сте си харесали във вашия съществуващ сайт или във друг, който харесвате. В случая е най-важна идеята, да ни кажете какво точно се иска от нас или да ни обясните каква работа трябва да ви свърши въпросния модул. Изработваме системи, модули, софтуер и уеб инструменти за интернет магазини, холетски мениджмънт, търговци на коли, туристически агенции, фитнес инструктори и  фотографи.

Препоръчваме още:

Инвестирането в луксозно приложение за вашия бизнес - интелигентно решение Инвестирането в луксозно приложение за вашия бизнес - интелигентно решение Прочети повече
ТОП принципи за дизайн на потребителския интерфейс ТОП принципи за дизайн на потребителския интерфейс Прочети повече
Какво представлява организационната гъвкавост? Какво представлява организационната гъвкавост? Прочети повече
нагоре