Бизнес клуб МГ с огромен успех на информационния семинар за новия програмен период

На провелия се на 24.04.2015 /петък/ семинар по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, над 40 фирми се запознаха с възможностите за развитие на бизнеса им. Събитието се организира от Бизнес Клуб МГ част от Национално сдружение „Младежки Глас”. „Младите предприемачи от Бизнес клуб целим чрез подобни мероприятия да информираме бизнеса. Темата на семинара е актуална, а нашите дейности са насочени именно в тази посока. Да бъдем максимално полезни на бизнес обществото чрез предоставяне на качествена информация“ каза Петко Георгиев, президент на Бизнес Клуб МГ. По време на семинара бяха представени и дискутирани: ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, „Подобряване производствени капацитет на МСП“, „Насърчаване на иновационните дейности в предприятията“. Лектори на този панел бяха специалисти от „ГудУил Консултинг“ ЕООД. Вторият панел от семинара засегна “Високотехнологични решения за управление на бизнеса”, “Внедряване на ERP и CRM системи”, с лектори от Сингюлар Лоджик България Компютър Апликейшън ЕООД. Специалистите от Сингюлар Лоджик България Компютър Апликейшън ЕООД представиха един високо технологичен начин за развитие на бизнеса. Технологичната платформа Галакси е един нов метод подходящ за търговски предприятия. Чрез системата се извършва финансово и търговско управление. Общият бюджет на ОП – Иновации и Конкурентоспособност е в размер на 1,39 млрд. евро. Ресурсът е разпределен в пет приоритетни оси: Технологично развитие и иновации; Предприемачество и капацитет за растеж на МСП; Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията; Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ; Техническа помощ. Максималният срок за кандидатстване е в рамките на 60 дни за всяка от приоритетните оси. Всяка една от приоритетните оси има различни срокове на стиратиране на прием за документи като варират от май до септември 2015г. Основните очаквани резултати от изпълнението на ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия и да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производителността на МСП и да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Препоръчваме още:

Eфективно писане - важно ли е то в стратегията ви за уеб дизайн? Eфективно писане - важно ли е то в стратегията ви за уеб дизайн? Прочети повече
teeest teeest Прочети повече
Гласова технология: Какви са възможностите за марките? Гласова технология: Какви са възможностите за марките? Прочети повече
нагоре