Мултимедия и PR видеоPR видео е може би най-достъпният елемент на всеки сайт. То предава информацията за Вашата фирма бързо и достъпно до широка аудитория, където и да са те. Само за няколко минути едно кратко PR видео може да представи силните страни на компанията. Пример за това са:
  • „Това са нашите продукти и услуги”
  • „Това са основните характеристики и ползи”
  • „Коментари от доволни клиенти”

Мултимедия и PR видео


Едно PR видео отразява професионализъм, ценности и творчество на Вашата компания. То показва, че:
  • „Една фирма се движи напред с технологиите”
  • „Фирмата е подготвена за иновации, за постигане на крайната цел”
  • „Иска да общуват по начин, по който целевата аудитория да се отнася с уважение”нагоре